Dodatna oprema za fiksne telefone

Panasonic KX-A36 baterija za bežični telefon .

Zamenska baterija za Panasonic bežične telefone. Kompatibilna sa sledećim modelima baterija: P-P501, P-P504, P-P507…

Saznajte više
Panasonic KX-A36A baterija za bežični telefon .

Kompatibilnost sa sledećim modelima telefona: Panasonic KX-T3610, Panasonic KX-T3620, Panasonic KX-T3640, Panasonic KX-T3705, Panasonic KX-T3710, Panasonic KX-T37101, Panasonic KX-T3712, Panasonic KX-T3720, Panasonic KX-T37201, Panasonic KX-T3725, Panasonic KX-T3730, Panasonic KX-T37301, Panasonic KX-T3800, Panasonic KX-T3805, Panasonic KX-T3807, Panasonic KX-T3822, Panasonic KX-T3824, Panasonic KX-T3842, Panasonic KX-T3848, Panasonic KX-T3850, Panasonic KX-T3855, Panasonic KX-T3860, Panasonic KX-T3870, Panasonic KX-T3875, Panasonic KX-T3880, Panasonic KX-T3908, Panasonic KX-T3910, Panasonic KX-T39101, Panasonic KX-T39102, Panasonic KX-T3920, Panasonic KX-T3925, Panasonic KX-T3930, Panasonic KX-T3932, Panasonic KX-T3935, Panasonic KX-T3940, Panasonic KX-T3945, Panasonic KX-T3950, Panasonic KX-T3960, Panasonic KX-T3962, Panasonic KX-T3965, Panasonic KX-T3967, Panasonic KX-T3980, Panasonic KX-T4168, Panasonic KX-T4200, Panasonic KX-T4200R, Panasonic KX-T4300, Panasonic KX-T4310, Panasonic KX-T4330, Panasonic KX-T4340, Panasonic KX-T4342, Panasonic KX-T4350, Panasonic KX-T4360, Panasonic KX-T4365, Panasonic KX-T4370, Panasonic KX-T4400, Panasonic KX-T4500, Panasonic KX-T4550, Panasonic KX-T4600, Panasonic KX-TC100, Panasonic KX-TC150, Panasonic KX-TC155, Panasonic KX-TC160, Panasonic KX-TC165, Panasonic KX-TC170, Panasonic KX-TC180, Panasonic KX-TC185, Panasonic KX-TC187, Panasonic KX-TC197, Panasonic KX-TC280, Panasonic KX-TC282, Panasonic KX-TC424, Panasonic KX-TCC106, Panasonic KX-TCC116, Panasonic KX-TCC425, Panasonic KX-TCM410, Panasonic KX-TCM415, Panasonic KX-TCM417, Panasonic KX-TCM418, Panasonic KX-TCM424, Panasonic KX-TCM440, Panasonic KX-TCM914

Saznajte više
Panasonic P102 baterija za bežični telefon .

Kompatibilnost sa sledećim modelima telefona i ostalih uređaja:

  • Panasonic KXTC1210 KXTC1220 KXTC1230 PP102 TYPE22
  • Sony BBTY0483001 BBTY0507001 BBTY0566001 BBTY0616001 BT1001 BT1004 DCT736 DCT737 DCT738 DCT750 DCT756 DCT7565 DCT758 DCT7585 TRU12803 TRU226 TRU9260 TRU99280 WHAMX4 WXI377 WXI477 BT-446 BP-446
Saznajte više
Panasonic P104 baterija za bežični telefon .

Kompatibilnost sa sledećim modelima telefona: Panasonic KX-FG5210, Panasonic KX-FG5212, Panasonic KX-FG5213, Panasonic KX-FG6550, Panasonic KX-FGP378, Panasonic KX-FGP379, Panasonic KX-FPG379, Panasonic KX-FPG391, Panasonic KX-TG2300, Panasonic KX-TG2302, Panasonic KX-TG2302B, Panasonic KX-TG2303, Panasonic KX-TG2312, Panasonic KX-TG2312W, Panasonic KX-TG2313, Panasonic KX-TG2313F, Panasonic KX-TG2313P, Panasonic KX-TG2313W, Panasonic KX-TG2314, Panasonic KX-TG2314PK, Panasonic KX-TG2314S, Panasonic KX-TG2314W, Panasonic KX-TG2322, Panasonic KX-TG2322B, Panasonic KX-TG2335, Panasonic KX-TG2335S, Panasonic KX-TG2336, Panasonic KX-TG2336S, Panasonic KX-TG2343, Panasonic KX-TG2343P, Panasonic KX-TG2343W, Panasonic KX-TG2344, Panasonic KX-TG2344B, Panasonic KX-TG2344BP, Panasonic KX-TG2346, Panasonic KX-TG2346S, Panasonic KX-TG2347, Panasonic KX-TG2355, Panasonic KX-TG2355S, Panasonic KX-TG2356, Panasonic KX-TG2356BP, Panasonic KX-TG2356S, Panasonic KX-TG2357, Panasonic KX-TG2357B, Panasonic KX-TG2357PK, Panasonic KX-TG2357S, Panasonic KX-TG236, Panasonic KX-TG2386, Panasonic KX-TG2386B, Panasonic KX-TG2388, Panasonic KX-TG2388B, Panasonic KX-TG2480, Panasonic KX-TG2480S, Panasonic KX-TG4500, Panasonic KX-TG4500B, Panasonic KX-TG5050, Panasonic KX-TG5050W, Panasonic KX-TG5055, Panasonic KX-TG5055W, Panasonic KX-TG505W, Panasonic KX-TG5200, Panasonic KX-TG5200M, Panasonic KX-TG5202, Panasonic KX-TG5202M, Panasonic KX-TG5210, Panasonic KX-TG5210M, Panasonic KX-TG5212, Panasonic KX-TG5212BP, Panasonic KX-TG5212M, Panasonic KX-TG5213, Panasonic KX-TG523, Panasonic KX-TG5230, Panasonic KX-TG5230M, Panasonic KX-TG5240, Panasonic KX-TG5240M, Panasonic KX-TG5242, Panasonic KX-TG5242M, Panasonic KX-TG5243, Panasonic KX-TG5243M, Panasonic KX-TG5421, Panasonic KX-TG5421B, Panasonic KX-TG5421S, Panasonic KX-TG5421W, Panasonic KX-TG5422, Panasonic KX-TG5422M, Panasonic KX-TG5423, Panasonic KX-TG5423M, Panasonic KX-TG5428, Panasonic KX-TG5428R, Panasonic KX-TG5431, Panasonic KX-TG5431S, Panasonic KX-TG5431W, Panasonic KX-TG5432, Panasonic KX-TG5432B, Panasonic KX-TG5432M, Panasonic KX-TG5433, Panasonic KX-TG5433M, Panasonic KX-TG5436, Panasonic KX-TG5438, Panasonic KX-TG5438F, Panasonic KX-TG5438S, Panasonic KX-TG5439, Panasonic KX-TG5439S, Panasonic KX-TG5441, Panasonic KX-TG5451, Panasonic KX-TG5451S, Panasonic KX-TG5452, Panasonic KX-TG5452M, Panasonic KX-TG5453, Panasonic KX-TG5456, Panasonic KX-TG5456M, Panasonic KX-TG5456S, Panasonic KX-TG547, Panasonic KX-TG5471, Panasonic KX-TG5471S, Panasonic KX-TG548, Panasonic KX-TG5480, Panasonic KX-TG5480S, Panasonic KX-TG549, Panasonic KX-TG5561, Panasonic KX-TG5561M, Panasonic KX-TG5566, Panasonic KX-TG5566M, Panasonic KX-TG5571, Panasonic KX-TG5571M, Panasonic KX-TG5576, Panasonic KX-TG5576M, Panasonic KX-TG5577, Panasonic KX-TG5583, Panasonic KX-TG5583PK, Panasonic KX-TG5621, Panasonic KX-TG5621S, Panasonic KX-TG5622, Panasonic KX-TG5622M, Panasonic KX-TG5623, Panasonic KX-TG5623B, Panasonic KX-TG5631, Panasonic KX-TG5631S, Panasonic KX-TG5632, Panasonic KX-TG5632M, Panasonic KX-TG5633, Panasonic KX-TG5633B, Panasonic KX-TG5634, Panasonic KX-TG5634M, Panasonic KX-TG5651, Panasonic KX-TG5651S, Panasonic KX-TG5652, Panasonic KX-TG5652M, Panasonic KX-TG5653, Panasonic KX-TG5653B, Panasonic KX-TG5654, Panasonic KX-TG5664, Panasonic KX-TG5671, Panasonic KX-TG5671S, Panasonic KX-TG5672, Panasonic KX-TG5672B, Panasonic KX-TG5673, Panasonic KX-TG5673B, Panasonic KX-TG6500, Panasonic KX-TG6500B, Panasonic KX-TG6502, Panasonic KX-TG6502B, Panasonic KX-TGA233, Panasonic KX-TGA234, Panasonic KX-TGA235, Panasonic KX-TGA235B, Panasonic KX-TGA236, Panasonic KX-TGA238, Panasonic KX-TGA248, Panasonic KX-TGA450, Panasonic KX-TGA450B, Panasonic KX-TGA500, Panasonic KX-TGA520, Panasonic KX-TGA520M, Panasonic KX-TGA523, Panasonic KX-TGA523M, Panasonic KX-TGA541, Panasonic KX-TGA541S, Panasonic KX-TGA541W, Panasonic KX-TGA542, Panasonic KX-TGA542B, Panasonic KX-TGA542M, Panasonic KX-TGA542S, Panasonic KX-TGA545, Panasonic KX-TGA545S, Panasonic KX-TGA546, Panasonic KX-TGA546S, Panasonic KX-TGA547, Panasonic KX-TGA547S, Panasonic KX-TGA548, Panasonic KX-TGA548R, Panasonic KX-TGA549, Panasonic KX-TGA549F, Panasonic KX-TGA549S, Panasonic KX-TGA550, Panasonic KX-TGA550M, Panasonic KX-TGA551, Panasonic KX-TGA551M, Panasonic KX-TGA552, Panasonic KX-TGA552M, Panasonic KX-TGA560, Panasonic KX-TGA650, Panasonic KX-TGA650B, Panasonic KX-TH102, Panasonic KX-TH111, Panasonic KX-TH112, Panasonic KX-THA11, Panasonic KX-THA12, Panasonic KX-THA17, Panasonic KX-THA19

Saznajte više
Panasonic punjive baterije 750 mAh za fiksne telefone .

Panasonic punjive baterije 750 mAh za fiksne telefone – stay charged (ostaju i do 80% napunjene kada se skinu sa punjača i ne koriste godinu dana).

Kompatibilnost sa svim Dect panasonic telefonima koji koriste punjive baterije veličine AAA.

Saznajte više